All deleted tweets from politicians

EurParl Member: Foreign, Constitutional & Industry,Research,Energy Cttees/Fmr:PL EuropeMinister,EU Membership negotiator,EP:ChairForeignCttee,VP/RT not endorsed

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @JSaryuszWolski: W.Cimoszewicz w swej opinii w komisji AFCO PE proponuje: - obalenie zasady jednomyślności zawartej w art. 7, w drodze poprawki do Traktatu, która miałaby zostać zgłoszona na „Konferencji o Przyszłości Europy” - uzależnienie budżetu UE od tzw praworządności i dołączenie sankcji https://t.co/J8LbZO6L8N

RT @JSaryuszWolski: Awantura o praworządność to spychanie „niesbordynowanych” krajów do defensywy, po to by wykluczać je, rozgrywać na swą korzyść sprzeczne interesy, zmuszając je do tłumaczenia się że nie są „wielbłądem”, absorbować tym samym ich uwagę i energię i odciągać od spraw zasadniczych

RT @JSaryuszWolski: Jedyna, nieadekwatna i naciągana podstawa prawna proj Kom Eur rozporz dot zabierania funduszy UE wg arbitralnej i uznaniowej oceny tzw praworządnośći Sprzeczna z Traktatatami uzurpacja kompetencji, polit-fin penalizacja kr czł i radykalna zmiana ustroju UE jakby była państwem ⬇️ https://t.co/o30Vle5C1B

RT @JSaryuszWolski: Projekt Kom Eur rozporządzenia pozwalającego zabierać fundusze UE krajom czł w przypadku arbitralnego i uznaniowego stwierdzenia naruszenia tzw „praworządności”, mechanizmu który ma być częścią dyskutowanego na szczycie 19/6 pakietu budżetowego patrz art.4 eur-lex.europa.eu/legal-content/…

RT @JSaryuszWolski: RT @JSaryuszWolski: Manipulacja terminem „praworządność” w celu użycia go dla politycznie niecnych celów

RT @JSaryuszWolski: Jeśli owi „sędziowie”, ideologiczna i geopolityczna większość, oceniająca tzw praworządność, działa poza Traktatem, sama łamiąc praworządność i sama jest nieuczciwa > to TAK, jest się czego obawiać i byłoby skrajną naiwnością i groźną nieodpowiedzialnością zawierzać im losy kraju

RT @JSaryuszWolski: RT @JSaryuszWolski: „Saryusz-Wolski o propozycji budżetowej UE: W przypadku klauzuli praworządności Polska powinna być gotowa użyć weta” ht…

RT @JSaryuszWolski: Procedura uzyskiwania środków z koperty narodowej RRF (grantowa część korona-funduszu=310 mld€) miałaby być b. skomplikowana i uzależniona od spełniania wielu kryteriów, w tym unijnych priorytetów: zielonych, cyfrowych, makroekonomicznych i jak chce KE także tzw praworządności

RT @JSaryuszWolski: KE chce żeby korona-fundusze były: >wydawane zgodnie z jej zaleceniami reform [semestr europejski] >żeby były zależne od tzw „praworządności”, arbitralnie i uznaniowo określanej przez KE [stanowi to część pakietu budżetowego który wymaga jednomyślności] rp.pl/Wywiady/305289…