All deleted tweets from politicians

Poseł do Parl Eur:Kom Zagr & Przemysłu,Badań,Energii dr ekonomii / Eur Parl Member:Foreign & Industry,Research, Energy Cttees, PhD econ / RT & „”not endorsement

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @JSaryuszWolski: „Ironiczne, że słowa Macrona o śmierci mózgowej [nie mózgu!] NATO, skłoniły : - Niemcy do wyznania wiary w Sojusz - por…

RT @JSaryuszWolski: Wydatki na obronę krajów NATO 2019 Tylko europejska wschodnia flanka NATO i to nie cała, wypełnia natowskie zobowiązan…

RT @JSaryuszWolski: „BBC: Polska w trójce najmniej nacjonalistycznych krajów w Europie. I jednocześnie wśród najbardziej proeuropejskich” h…

RT @JSaryuszWolski: „Macron poprzez Konferencję o Przyszłości Europy [przewodniczyć ma Verhofstadt] chce przeprowadzić własną agendę reform…

RT @JSaryuszWolski: Finlandzka prezydencja UE licytuje w dół 7-letni budżet, proponuje cięcia w spójności (fundusze na doganianie przez bie…

RT @JSaryuszWolski: „Saryusz-Wolski o licytacji ws. budżetu UE: "Erozja solidarności"„: ⁦@Tysol⁩ tysol.pl/a40404-Saryusz…

RT @JSaryuszWolski: Fundusz Sprawiedl Transform Energ nie może być symboliczną zrzutką co łaska i z łaski obrażającą naszą godność Winna to…

RT @JSaryuszWolski: O D P O W I E D N I A Taka która wyrównuje obciążenia ‚klimatyczne’ proporcjonalnie do wyposażenia kr czł UE w nośniki…

RT @OCCTVP: #oCoChodzi | @JSaryuszWolski u @skowronskiwnet: Duża część działań Macrona to francuska gra i prężenie muskułów. Fakty są takie…