All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: Fundusze na politykę spójności w obecnym 7-letnim budźecie UE na głowę mieszkańca w tys €uro. Polska na 6 miejscu, w po…