All deleted tweets from politicians

Jacek Saryusz-Wolski (EU) tweeted :

Relokacja imigrantów >>> Decyzja Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 ustanawiająca środki tymczasowe... eur-lex.europa.eu/legal-content/…