All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: Jakie byłyby cięcia w polityce spójności w propozycji KE nowego 7-letniego budżetu, gdyby nie było zabezpieczeń [pułapó…