All deleted tweets from politicians

RT @KuczynskiM: Gdyby wyniki referendów strajkowych w szkołach oscylowały wokół 50%, to możnaby doszukiwać się politycznej inspiracji ZNP.…