All deleted tweets from politicians

RT @Arlukowicz: Nikola. Podeszła dzisiaj do mnie na spotkaniu ze studentami #UniwersytetSzczecinski Wtedy miała roczek i była bardzo ciężk…