All deleted tweets from politicians

RT @jennieNilsson: Satsningar på skola och välfärd är sannolikt det bästa sättet att minska utanförskap. #bp17