All deleted tweets from politicians

Emma Wallrup (sweden) tweeted :

Det patriarkala samhället är inte så rikt. Bör bygga nåt bättre omgående. för: Jämlikhet, frihet o systerskap!! 🌸