All deleted tweets from politicians

Целта на оваа Влада е да го исполни даденото ветување, дека до крајот на мандатот ќе привлече трет мобилен оператор во Северна Македонија, што на граѓаните ќе им овозможи пониски цени и подобри услови. vlada.mk/node/18943