All deleted tweets from politicians

Przemawiam w debacie nt. szczytu RE jako drugi spośród Europejskich Konserwatystów i Reformatorów: zaraz po przewodniczacym Kamallu.