All deleted tweets from politicians

Marek Jurek (EU) tweeted :

PE płynnie przechodzi od przekonania, że imigranci potrzebują Europy do tezy, że to Europa potrzebuje imigrantów.