All deleted tweets from politicians

Jacek Saryusz-Wolski (EU) tweeted :

EKR - partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów [@ACREurope @ecrgroup ], której członkiem i współprzewodniczącym jest @pisorgpl uzyskała w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego sumaryczny wynik 8.2% , z przyrostem poparcia w 2019r względem wyborów w 2014r o 3.2%. https://t.co/apAS9ox8jf

Przemawiam w debacie nt. szczytu RE jako drugi spośród Europejskich Konserwatystów i Reformatorów: zaraz po przewodniczacym Kamallu.