All deleted tweets from politicians

RT @tygpaseliberal: RT @tygpaseliberal: ”Jag är MUF-byråkrat som får jobb i Bryssel utan att kunna ett enda ord franska”

RT @OliverBjrklund: Kan mina partikamrater vara vänliga och sluta dela nya artiklar om hur MP minsann visst väljer bort bilar? Ni matar bara bluffen som är att politiker ska vara influencers först och främst, pedagoger i andrahand och lagstiftare allra sist.

RT @OliverBjrklund: Det är givetvis sant på kort sikt. Få argumenterar emot det. Men vad tror M att klimatförändringar pga ohållbar konsumtion och produktion gör för fattigdomsbekämpning, demokratins stabilitet och välstånd globalt? Särskilt i världens allra fattigaste länder. twitter.com/BenjaminDousa/…

RT @OliverBjrklund: Inte för att skaka er som tkr att ungdomsförbunden bara e fikaklubbar med hybris men @GronUngdom har varit #mpkongress mest relevanta aktör https://t.co/bBiEtA9lk5

RT @Ancelottied: RT @Ancelottied: Can someone tell him that the player in his avi is a muslim https://t.co/pdL2m7lNtD

Jakop Dalunde (sweden) tweeted :

Skönt.

Jakop Dalunde (sweden) tweeted :

Blir så oerhört glad varje gång någon debatterar klimatpolitik och förstår EU:s utsläppshandel. Det är mycket viktigare att vi i Sverige engagerar oss för att minska utsläppen i den icke-handlande sektorn. Tack @PatrikKronqvist!

Jakop Dalunde (sweden) tweeted :

Om man är det minsta intresserad av historia i allmänhet och antiken i synnerhet, så är detta fantastisk TV. Antika Rom vs antika Grekland - featuring Mary Beard och Boris Johnson (!). Lärorikt och oerhört underhållande. youtu.be/2k448JqQyj8

@KalleSundin Men bör politiken planera för - och bidra till - ökat eller mindre flygande?

Jakop Dalunde (sweden) tweeted :

Vän av ordning undrar då varför V aldrig prioriterar klimatfrågor? V har alltså inte arbetat med EN ENDA klimatpolitisk lagstiftning i EP under hela mandatperioden. På fem år! På halva mandatperioden hann jag med ETS, klimatlag, tåg, klimatforskning, klimatdiplomati osv.