All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: „Ostre cięcia na politykę spójności? Saryusz-Wolski uspakaja i tłumaczy wszystko punkt po punkcie” https://t.co/vEjm7xK…

RT @JSaryuszWolski: Jakie byłyby cięcia w spójności gdyby stosować jak dotąd tylko kryterium PKB per capita a nie nowe arbitralne kryteria…

RT @JSaryuszWolski: „Ostre cięcia na politykę spójności? Saryusz-Wolski uspakaja i tłumaczy wszystko punkt po punkcie” https://t.co/vEjm7xK…

RT @JSaryuszWolski: „Ostre cięcia na politykę spójności? Saryusz-Wolski uspakaja i tłumaczy wszystko punkt po punkcie” https://t.co/vEjm7xK…

RT @JSaryuszWolski: Jakie byłyby cięcia w spójności gdyby stosować jak dotąd tylko kryterium PKB per capita a nie nowe arbitralne kryteria…

RT @JSaryuszWolski: Jakie byłyby cięcia w spójności gdyby stosować jak dotąd tylko kryterium PKB per capita a nie nowe arbitralne kryteria…

RT @JSaryuszWolski: Jakie byłyby cięcia w spójności gdyby stosować jak dotąd tylko kryterium PKB per capita a nie nowe arbitralne kryteria…

RT @JSaryuszWolski: Jakie byłyby cięcia w spójności gdyby stosować jak dotąd tylko kryterium PKB per capita a nie nowe arbitralne kryteria…

RT @JSaryuszWolski: Jakie byłyby cięcia w polityce spójności w propozycji KE nowego 7-letniego budżetu, gdyby nie było zabezpieczeń [pułapó…

RT @JSaryuszWolski: Jakie byłyby cięcia w polityce spójności w propozycji KE nowego 7-letniego budżetu, gdyby nie było zabezpieczeń [pułapó…