All deleted tweets from politicians

RT @Phil_Backensky: KFPP w Opolu został odwołany 2 razy. W 1982 r. z powodu stanu wojennego. I w 2017 r. z powodu #Kurski.ego. 😎 #Opole2017