All deleted tweets from politicians

RT @PSzubartowicz: Hej, media! Oddanie premii do Caritasu nie jest ich zwróceniem do budżetu państwa, skąd zostały pobrane. Tak jak łamanie…

RT @trzaskowski_: Dziś w Sejmie mówiłem o tym, jakie mogą być konsekwencje utraty pieniędzy z unijnego budżetu przez nieodpowiedzialną poli…

RT @JSaryuszWolski: Polska opozycja „Totalna” popiera planowane powiązanie budżetu z praworządnością i budżetowe karanie Polski: zobacz wyp…

RT @JSaryuszWolski: Wśród 14 gł. graczy ws budżetu UE wg Politico jest 2 przedst. Totalnej. Tej samej, która donosiła, domagała się art.7 i…

RT @JSaryuszWolski: Proponowane przez Kom Eur nowe zasady podziału budżetu UE, jeśli przejdą, mogą być instrumentem dyskrecjonalnego sankc…

RT @JSaryuszWolski: „Polska sprzeciwia się łączeniu funduszy [budżetu UE] z praworządnością”: @MSZ_RP shar.es/an0rk7

RT @JSaryuszWolski: „Polska sprzeciwia się łączeniu funduszy [budżetu UE] z praworządnością”: @MSZ_RP shar.es/an0rk7

RT @JSaryuszWolski: Proponowane przez Kom Eur nowe zasady podziału budżetu UE, jeśli przejdą, mogą być instrumentem dyskrecjonalnego sankc…

RT @Platforma_org: .@danutahuebner: Otrzymujemy z budżetu europejskiego transfery, których w takiej wysokości nie dostało żadne państwo czł…

RT @JSaryuszWolski: Opozycja czeska (ODS) odrzuca planowane powiązanie budżetu UE z praworządnością. https://t.co/zR8Wnff9tt