All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: Nie jest rolą Komisji Europejskiej wywieranie presji na kraj członkowski i stawanie po 1-ej stronie wewn. sporu pol…

RT @JSaryuszWolski: Nie jest rolą Komisji Europejskiej wywieranie presji na kraj członkowski i stawanie po 1-ej stronie wewn. sporu pol…

Jacek Saryusz-Wolski (EU) tweeted :

Nie jest rolą Komisji Europejskiej wywieranie presji na kraj członkowski i stawanie po jednej ze stron sporu politycznego https://t.co/UOFZMPTE5l