All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: "Polacy domagający się sankcji wobec Polski nie rozumieją, że w kulturze Zachodu donoszenie na swoich nie wywołuje empa…

RT @JSaryuszWolski: „Polacy domagający się sankcji wobec Polski nie rozumieją,że w kulturze Zachodu donoszenie na swoich nie wywołuje empat…

RT @JSaryuszWolski: „Polacy domagający się sankcji wobec Polski nie rozumieją,że w kulturze Zachodu donoszenie na swoich nie wywołuje empat…

RT @JSaryuszWolski: „Polacy domagający się sankcji wobec Polski nie rozumieją, że w kulturze Zachodu donoszenie na swoich nie wywołuje…

RT @JSaryuszWolski: „Polacy domagający się sankcji wobec Polski nie rozumieją, że w kulturze Zachodu donoszenie na swoich nie wywołuje…

RT @JSaryuszWolski: „Polacy domagający się sankcji wobec Polski nie rozumieją, że w kulturze Zachodu donoszenie na swoich nie wywołuje…

RT @JSaryuszWolski: „Polacy domagający się sankcji wobec Polski nie rozumieją, że w kulturze Zachodu donoszenie na swoich nie wywołuje…

RT @JSaryuszWolski: "Polacy domagający się sankcji wobec Polski nie rozumieją, że w kulturze Zachodu donoszenie na swoich nie wywołuje…

RT @JSaryuszWolski: "Polacy domagający się sankcji wobec Polski nie rozumieją, że w kulturze Zachodu donoszenie na swoich nie wywołuje…

RT @JSaryuszWolski: "Polacy domagający się sankcji wobec Polski nie rozumieją, że w kulturze Zachodu donoszenie na swoich nie wywołuje…