All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: KE obawia sie że może przegrać sprawę z PL bo: -niejasne jest czy Eur.Trybunał ma kompetencje ws art.2 Traktatu -art.2…

RT @JSaryuszWolski: KE obawia sie że może przegrać sprawę z PL bo: -niejasne jest czy Eur.Trybunał ma kompetencje ws art.2 Traktatu -art.2…

RT @JSaryuszWolski: KE obawia sie że może przegrać sprawę z PL bo: -niejasne jest czy Eur.Trybunał ma kompetencje ws art.2 Traktatu -art.2…