All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: „Jeśli partia EPL podąży za swoją Grupą w PE, zmieni swoją narrację z pro-europejskiej na euro-neutralną (a nawet euro-…

RT @JSaryuszWolski: „Jeśli partia EPL podąży za swoją Grupą w PE, zmieni swoją narrację z pro-europejskiej na euro-neutralną (a nawet euro-…

RT @JSaryuszWolski: Le Monde: "KE wyraźnie grozi Polsce Stawia na to że polskie społeczeństwo obywatelskie nie podąży za swym rządem i…

RT @JSaryuszWolski: Le Monde: "KE wyraźnie grozi Polsce Stawia na to że polskie społeczeństwo obywatelskie nie podąży za swym rządem i…

RT @JSaryuszWolski: Le Monde: "KE wyraźnie grozi Polsce Stawia na to że polskie społeczeństwo obywatelskie nie podąży za swym rządem i…