All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: Koniecznie! >>> "Die Welt ostro o UE: stosuje podwójne standardy wobec Polski" dw.com/pl/die-welt-os…

RT @JSaryuszWolski: "Die Welt" krytykuje UE za podwójne standardy wobec Polski i naciski na biedniejsze kraje wschodnioeuropejskie ws.…

RT @JSaryuszWolski: Koniecznie! >>> "Die Welt ostro o UE: stosuje podwójne standardy wobec Polski" dw.com/pl/die-welt-os…

RT @JSaryuszWolski: "Die Welt ostro o UE: stosuje podwójne standardy wobec Polski" - o artykule Dirka Schümera dw.com/pl/die-welt-os…

RT @JSaryuszWolski: Koniecznie! >>> "Die Welt ostro o UE: stosuje podwójne standardy wobec Polski" dw.com/pl/die-welt-os…

RT @JSaryuszWolski: "Die Welt" krytykuje UE za podwójne standardy wobec Polski i naciski na biedniejsze kraje wschodnioeuropejskie ws.…

RT @JSaryuszWolski: "Die Welt" krytykuje UE za podwójne standardy wobec Polski i naciski na biedniejsze kraje wschodnioeuropejskie ws.…

RT @JSaryuszWolski: Koniecznie! >>> "Die Welt ostro o UE: stosuje podwójne standardy wobec Polski" dw.com/pl/die-welt-os…

RT @JSaryuszWolski: Podwójne standardy jakości żywności na Jednolitym Rynku (?) UE dyskryminują Eur.Śr., wg Komisji brak dostat. dowodów ht…