All deleted tweets from politicians

Jadwiga Wiśniewska (EU) tweeted :

Wysłuchanie publiczne w PE nt. stanu praworządności w Polsce europarl.europa.eu/ep-live/pl/com…

RT @kmujazdowski: PE AFCO Strasburg. Projekt rozporządzenia ws związania płatności budżetowych z przestrzeganiem praworządności już w komis…

RT @JSaryuszWolski: „KE nie poruszyłaby problemu żadnego rzekomego „braku praworządności” w Polsce, gdyby antypis nie otworzył jej bram mia…

RT @JSaryuszWolski: „KE nie poruszyłaby problemu żadnego rzekomego „braku praworządności” w Polsce, gdyby antypis nie otworzył jej bram mia…

RT @JSaryuszWolski: „KE nie poruszyłaby problemu żadnego rzekomego „braku praworządności” w Polsce, gdyby antypis nie otworzył jej bram mia…

RT @JSaryuszWolski: „KE nie poruszyłaby problemu żadnego rzekomego „braku praworządności” w Polsce, gdyby antypis nie otworzył jej bram mia…

RT @JSaryuszWolski: „Zgodnie z art.7.ust.2TUE, jedynym organem kompetentnym do stwierdzenia stanu stałego naruszenia praworządności jest Ra…

RT @JSaryuszWolski: „Zgodnie z art.7.ust.2TUE, jedynym organem kompetentnym do stwierdzenia stanu stałego naruszenia praworządności jest Ra…

RT @JSaryuszWolski: Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, w zw. z pyt.sądu irlandzkiego, że orzekanie o stanie praworządności w kraju czł…

RT @PiotrNowinski: "Droga Komisjo Europejska my w PiS wcale nie zgwałciliśmy praworządności i podziału władz, a poza tym to one były prowok…