All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: Relatywne zmiany w bieżącym i proponowanym finansowaniu polityki spójności https://t.co/9S4dQyPdDc

RT @JSaryuszWolski: „Ostre cięcia na politykę spójności? Saryusz-Wolski uspakaja i tłumaczy wszystko punkt po punkcie” https://t.co/vEjm7xK…

RT @JSaryuszWolski: Jakie byłyby cięcia w spójności gdyby stosować jak dotąd tylko kryterium PKB per capita a nie nowe arbitralne kryteria…

RT @JSaryuszWolski: Porównanie obu 7-letnich budżetów, nowej propozycji KE i obecnego, w dziale polityka spójności, w podziale na kraje: -t…

RT @JSaryuszWolski: Porównanie wielkości środków z polityki spójności, na głowę mieszkańca, w €, w starym 7-letnim budżecie i w propozycji…

RT @JSaryuszWolski: Relatywne zmiany w bieżącym i proponowanym finansowaniu polityki spójności https://t.co/9S4dQyPdDc

RT @JSaryuszWolski: „Ostre cięcia na politykę spójności? Saryusz-Wolski uspakaja i tłumaczy wszystko punkt po punkcie” https://t.co/vEjm7xK…

RT @JSaryuszWolski: Fundusze na politykę spójności w obecnym 7-letnim budźecie UE na głowę mieszkańca w tys €uro. Polska na 6 miejscu, w po…

RT @JSaryuszWolski: „Ostre cięcia na politykę spójności? Saryusz-Wolski uspakaja i tłumaczy wszystko punkt po punkcie” https://t.co/vEjm7xK…

RT @JSaryuszWolski: Dlaczego -23% funduszy na politykę spójności dla Polski wg propozycji KE ? via @sokoIowski https://t.co/TYyBkfZ5zH