All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: Opinia Służby Prawnej Rady UE nt „Ram na rzecz praworządności”, ustanowionych przez Komisję Europejską, stwierdzająca w…

RT @JSaryuszWolski: Opinia Służby Prawnej Rady UE nt „Ram na rzecz praworządności”, ustanowionych przez Komisję Europejską, stwierdzająca w…

RT @JSaryuszWolski: Opinia Służby Prawnej Rady UE nt „Ram na rzecz praworządności”, ustanowionych przez Komisję Europejską, stwierdzająca w…