All deleted tweets from politicians

Marijana Petir (EU) tweeted :

'Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže — prema vremenu što ga razazna od mudraca.' Mt 2,13-18 #HolyInnocents #ProLife #baby #birth #svakiživotjevažan #UdrugaBetlehem https://t.co/cXvpYVyFHC

Marijana Petir (EU) tweeted :

Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže — prema vremenu što ga razazna od mudraca.' #HolyInnocents #nevinadječica #Prolife #svakiživotjevažan #UdrugaBetlehem https://t.co/r3ISzS6LO7

Marijana Petir (EU) tweeted :

Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže — prema vremenu što ga razazna od mudraca.' #HolyInnocents #Prolife #svakiživotjevažan #UdrugaBetlehem https://t.co/AxkzWpVMeO

Marijana Petir (EU) tweeted :

Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže — prema vremenu što ga razazna od mudraca.' Mt 2,13-18 #nevinadječica #HolyInnocents #Prolife #svakiživotjevažan #UdrugaBetlehem https://t.co/vQADhTPJ7j